Donacija od dela dohodnine

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje dohodnine (1,0%) nameni kateri izmed nevladnih organizacij, ki za to izpolnjujejo pogoje. Tudi Kolesarsko društvo Zverinice ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato lahko del svoje dohodnine namenite tudi nam.

V ta namen morate izpolniti obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni davčni urad, ali pa ga pošljite na sedež društva (Velika Cikava 12B, 8000 Novo mesto). Zahtevo se lahko izpolni tudi preko spletnega portala e-Davki. Zahteva, ki se pošlje v tekočem letu, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za naslednje leto in do preklica.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro.

Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca, kar pomeni, da tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 1,0% od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,0%) v proračun Republike Slovenije.

Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena v skladu s smernicami in statutom društva.

Kakšen je postopek?

Zavezanci za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, morate izpolniti poseben obrazec in ga poslati na davčni urad do konca decembra za tekoče leto ali pa obrazec oddate preko eDavkov.

Enako morate storiti vsi, ki ste upravičenca do donacij že določili v preteklih letih, pa ga želite sedaj spremeniti.

Če želite del od odmere dohodnine nameniti KD Zverinice:

 1. Izpolnite spletni obrazec

V spodnji obrazec vpišete svoje podatke in se podpišete.

  Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

  Podatki o davčnem zavezancu

  Ime in priimek

  Naslov

  Poštna številka in kraj

  Davčna številka

  Pristojen davčni urad

  E-mail

  Podpis


  1. Izpolnite PDF obrazec in ga pošljite na KD Zverinice

  Obrazec lahko oddate tudi enemu od naših članov oz. članic. Vse zbrane obrazce bomo v vašem imenu posredovali na ustrezen davčni urad.

  Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

  1. eDavki
  Del dohodnine lahko KD Zverinice namenite tudi preko portala eDavki.
  1. Po prijavi v meniju na levi strani izberete “Podatki o zavezancu > Namenitev dela dohodnine.
  2. S klikom na povezavo tudi znotraj glavnega okna izberete “Namenitev dela dohodnine”.
  3. Izberete gumb “Dodaj vrstico“, v polje “Davčna številka – Ime oziroma naziv upravičenca” vpišete številko 17411475 in s spustnega menija izberete “17411475 – REKREATIVNO KOLESARSKO DRUŠTVO ZVERINICE“, v polju “Odstotek” pa s spustnega seznama izberite odstotek dohodnine, ki ga želite nameniti našemu društvu (npr. “1”)
  4. Izberete gumb “Oddaj vlogo